Wielka Pieniawa

Galeria z realizacji przeprowadzonej w oŇõrodku Wielka Pieniawa.